Jestem z Ukrainy, byłem w Polsce przed 24.02.22. Czy mogę ubiegać się o kartę czasowego pobytu?

Zgodnie z specjalnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w związku z wojną w Ukrainie jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. 

Osoba taka posiada zatem prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski do dnia 24 sierpnia 2023 r. i w okresie legalnego pobytu można złożyć wniosek do właściwego wojewody ze względu na miejsce pobyt wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Warto zaznaczyć, że do osób, które przebywały w Polsce w okresie przed dniem 24 lutego 2022 r., czyli dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę nie mają do niej zastosowania specjalne regulacje prawne  w zakresie możliwości uzyskania statusu PESEL UKR oraz uprawnień z nimi związanych.