Jestem z Ukrainy, nie mam ważnego dokumentu podróży, czy mogę teraz, w 2023 roku wjechać do Polski?

Specjalne regulacje prawne wprowadzone w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. w powodu działań wojennych.  

Warto zaznaczyć, że w takich sytuacjach nie jest wymagane aby przyjazd do Polski miał miejsce bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Jeżeli powodem przyjazdu obywatela Ukrainy do Polski są działania wojenne to nawet jeśli nie posiada on ważnego dokumentu podróży ma możliwość wjazdu do Polski na podstawie zgody komendanta właściwej placówki Straży Granicznej. 

Należy zaznaczyć, że wydanie tej zgody ma charakter fakultatywny, czyli komendant danej placówki może odmówić wjazdu, jeżeli uzna, że dana osoba nie spełnia wymogów specjalnych regulacji prawnych.