Kobieta urodziła dziecko na Ukrainie, ma tylko dokument ze szpitala, nie zdążyła wyrobić aktu urodzenia w Ukrainie. Jest już w PL. Gdzie tutaj może taki dokument wyrobić?

W takich przypadkach polskie urzędy stanu cywilnego dokonują rejestracji urodzenia dziecka. Matka dziecka powinna w dowolnym urzędzie stanu cywilnego zgłosić fakt urodzenia dziecka, nawet jeśli doszło do tego na terytorium Ukrainy. Wnioskując o wydanie aktu urodzenia dziecka powinno przedstawić się kartę urodzenia dziecka wydaną przez szpital, akt urodzenia matki oraz akt małżeństwa rodziców dziecka – dokumenty te powinny być przetłumaczone przysięgle na język polski. Ponadto urzędy opracowują wzór specjalnego oświadczenia na temat okoliczności, na które powołuje się matka, w tym m.in. co do ojca dziecka, które będzie w takim przypadku składane przez matkę dziecka pod rygorem odpowiedzialności karnej. Aktualnie brak jest jednak jednego wzoru obowiązującego w całej Polsce, dlatego w sprawie tej należy kontaktować się z wybranym urzędem stanu cywilnego.

W przypadku, w którym matka nie dysponuje nawet kartą urodzenia dziecka ze szpitala, sama zainteresowana, lub kierownik urzędu stanu cywilnego, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustalenie treści aktu urodzenia i w efekcie – udzielenie sądowej zgody na wydanie aktu urodzenia dziecka przez kierownika USC.