​​Mam 15 lat. Muszę przyjechać z Niemiec na Ukrainę przez granicę polską. Jak mogę przekroczyć granicę bez towarzystwa krewnych? Z Polski na Ukrainę i z powrotem z Ukrainy do Polski.

15 latek podróżujący przez granicę bez osoby dorosłej jest traktowany jak małoletni bez opieki i podczas kontroli granicznej może zostać przekazany przez Straż Graniczną do odpowiedniej placówki opiekuńczej. Decyzje w takich sprawach są podejmowane indywidualnie, nie ma więc gwarancji, że przekroczenie granicy będzie możliwe. Jeżeli taka osoba nie może podróżować z dorosłym krewnym, sugerujemy podróż z niespokrewnioną osobą dorosłą, np. z osobą znajomą rodziny, która zostanie przez rodzica upoważniona do opiekowania się dzieckiem na czas podróży. Najlepiej zrobić to w formie notarialnego poświadczenia, albo przynajmniej na piśmie.