Mam 16 lat, przyjechałem do Polski po 24 lutego na ukraińskim paszporcie krajowym. Czy mogę teraz wrócić na Ukrainę bez rodziców i żadnych dodatkowych dokumentów?

Osoby małoletnie, będące obywatelami kraju trzeciego przekraczające granicę Polski podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe. Nie ma żadnych dodatkowych obostrzeń w tym zakresie.

Polskie przepisy nie zakazują przekraczania granicy przez małoletnich, którzy ukończyli 16 lat i podróżują samodzielnie, bez opieki osoby dorosłej. Należy jednak zaznaczyć, że Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie, w trosce o ich bezpieczeństwo.

Zgodnie z prawem Ukrainy osoba, która ukończyła 16 lat może samodzielnie przekraczać granicę państwa:

Ukraiński kodeks cywilny: art. 313 p. 3 „Osoba, która ukończyła szesnaście lat, ma prawo do samodzielnego opuszczenia Ukrainy.”

Poniżej cały przepis:

3. Osoba będąca obywatelem Ukrainy ma prawo do powrotu na Ukrainę bez przeszkód. Osoba, która ukończyła szesnaście lat, ma prawo do samodzielnego opuszczenia Ukrainy. Osoba, która nie ukończyła szesnastu lat, ma prawo opuścić Ukrainę tylko za zgodą rodziców (rodziców adopcyjnych), opiekunów i w towarzystwie nich lub w towarzystwie osób przez nich upoważnionych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.