Mam pobyt stały w Ukrainie, nie jestem obywatelem tego kraju, uciekłem przed wojną. Jak mogę zalegalizować pobyt?

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej jako osoba posiadająca pobyt stały w Ukrainie oraz nie mogąca bezpiecznie powrócić do swojego kraju jest objęta ochroną czasową.

Oznacza to, że taka osoba ma prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce przez okres roku (chyba, że sytuacja w Ukrainie się zmieni i Rada UE zniesie ochronę lub ją przedłuży).

W związku z tym należy udać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ( w Warszawie jest to ul. Taborowa 33 ) i tam złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, które potwierdza te uprawnienia.

Tam również uzyskać można informacje o przysługujących świadczeniach.

Polecamy wziąć ze sobą:

  • paszport i jego kopię
  • dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na pobyt stały w Ukrainie

UWAGA Jeżeli posiadasz w Ukrainie pobyt stały ale możesz bezpiecznie wrócić do swojego kraju, opcją na pozostawnie w Polsce, o ile spełnia się warunki, jest złożenie wniosku o pobyt czasowy: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-pobyt-czasowy