Mam podwójne obywatelstwo, jedno z nich jest ukraińskie, czy będzie mnie dotyczyła ustawa dotyczyła pomocy obywatelom Ukrainy?

Tak, podwójne obywatelstwo nie ma wpływu na to czy zostaniesz objęty ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy czy nie.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obejmuje obywateli Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną czasowa zostały również objęte osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybyły one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a także dzieci urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest określoną wyżej osobą (tj. jest obywatelką Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub obywatelką Ukrainy posiadającą Kartę Polaka, która wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest osobą nieposiadającą obywatelstwa ukraińskiego małżonką obywatela Ukrainy, o ile przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).

Ochroną czasową na terytorium RP w świetle przepisów specustawy zostali objęci przede wszystkim obywatele Ukrainy spełniający powyższe warunki. Ochrona przysługuje również tym osobom, które oprócz obywatelstwa Ukrainy posiadają obywatelstwo innego państwa (tzw. podwójne obywatelstwo).
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. Poz. 583).