Opcje dla obywateli państw trzecich (innych niż Ukraina) przebywających w Polsce na 15-dniowym zezwoleniu

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym z Ukrainy uciekli nie tylko jej obywatele, ale także cudzoziemcy, którzy przebywali na Ukrainie. Część z nich nie posiadała dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i przekroczyli granicę na podstawie zezwolenia Komendanta Głównego Straży Granicznej na wjazd do Polski na okres 15 dni. Okres legalnego pobytu na podstawie tych zezwoleń wkrótce dobiegnie końca.

Obywatele państw innych niż Ukraina nie są objęci uregulowaniami specustawy (wyjątek dotyczy małżonków obywateli Ukrainy). W związku z tym już teraz powinni podjąć kroki celem zalegalizowania ich pobytu w Polsce.

Wybór właściwej ścieżki postępowania zależy od tego czy możesz bezpiecznie wrócić do swojego kraju czy też nie.

  1. Jeśli ze względów bezpieczeństwa powrót do kraju pochodzenia nie będzie możliwy możesz:
  • Ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) w Polsce. O tym jak to zrobić możesz przeczytać tutaj >>>
  • Zostać  objęty(a)  ochroną czasową. Ochrona czasowa przysługuje obywatelom innych państw Ukrainy, którzy uciekli z tego kraju po 24 lutego 2022 r., jeśli na Ukrainie posiadali status uchodźcy (lub taki status posiadali najbliżsi członkowie ich rodzin). Ochrona czasowa będzie także przysługiwać osobom, które posiadały ważne zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie i wykażą, że nie mogą w sposób bezpieczny i trwały wrócić do swojego kraju.

2. Jeśli mógłbyś bezpiecznie wrócić do swojego kraju, ale chcesz pozostać w Polsce możesz również rozważyć złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Ważne jest, aby wniosek ten złożyć przed upływem 15-dniowego okresu Twojego legalnego pobytu w Polsce. Jeśli nie masz możliwości umówienia się w urzędzie w terminie 15 dni od wjazdu w celu złożenia wniosku, wyślij go pocztą za potwierdzeniem nadania.  Zostaniesz później wezwany do uzupełnienia braków formalnych tego wniosku. O tym jak możesz to zrobić przeczytasz tutaj >>>

W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z epidemią COVID-19, najprawdopodobniej będziesz mógł złożyć wniosek o pobyt czasowy także później,  aż do upływu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli się na to zdecydujesz, nie będziesz jednak posiadał żadnego dokumentu potwierdzającego Twój legalny pobyt w Polsce w tym okresie. Istnieje ryzyko, że swoje prawa będziesz musiał każdorazowo wykazywać w sądzie.

  • Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela Ukrainy, który uciekł z kraju po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, nie martw się. Jesteś objęty ochroną czasową i Twój legalny pobyt ulega przedłużeniu.

Jeśli nie chcesz składać żadnego z powyższych wniosków, Twój pobyt po upływie 15 dni od daty wjazdu może zostać uznany za nielegalny. Może wiązać się to z wszczęciem wobec Ciebie postępowania deportacyjnego (o zobowiązanie do powrotu).  Pamiętaj, że w okresie ważności Twojego zezwolenia na pobyt możesz także wyjechać z Polski oraz innych państw obszaru Schengen bez żadnych negatywnych konsekwencji.