Na jakich zasadach cudzoziemcy (nie obywatele Ukrainy) mogą wjechać do Polski?

W chwili obecnej polskie władze zezwalają na wjazd na terytorium Polski każdemu, kto opuszcza Ukrainę w ucieczce przed konfliktem.

Jeśli jesteś obywatelem kraju trzeciego (nie posiadający prawa do wjazdu na terytorium RP/państw Schengen) otrzymasz tymczasowe zezwolenia na pobyt wydane przez Komendanta SG (na 15 dni).

Następnie możesz (w zależności od indywidualnej sytuacji):

  • wyjechać do swojego kraju (jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z ambasadą swojego kraju)
  • wejść w procedurę legalizacji pobyt w Polsce tj. złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy [zob. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2]. Warto wiedzieć, że wniosek o pobyt czasowy, złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP legalizuje ten pobyt do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie.
  • złożyć wniosek o status uchodźcy- PAMIĘTAJ! Status uchodźcy jest przyznawany osobom, którym grozi prześladowanie/niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia.
  • Zostać  objęty(a)  ochroną czasową. Ochrona czasowa przysługuje obywatelom innych państw Ukrainy, którzy uciekli z tego kraju po 24 lutego 2022 r., jeśli na Ukrainie posiadali status uchodźcy (lub taki status posiadali najbliżsi członkowie ich rodzin). Ochrona czasowa będzie także przysługiwać osobom, które posiadały ważne zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie i nie mogą w sposób bezpieczny i trwały wrócić do swojego kraju.

Osobom przebywającym na terytorium Ukrainy zalecamy ewakuację i załatwienie formalności po dotarciu w bezpieczne miejsce w Polsce.

PAMIĘTAJ! Zgoda na wjazd na terytorium RP nie gwarantuje prawa do swobodnego poruszania się po terytorium Unii Europejskiej/państw Schengen! W tym zakresie wymogi prawne pozostają niezmienne! Warto pamiętać, aby na bieżąco śledzić komunikaty wydane przez polskie władze i Straż Graniczną!