Nie jestem obywatelem(-lką) UA, posiadam zaświadczenie o ochronie czasowej – czy mogę uzyskać dokument Diia.pl?

Zgodnie z komunikatem MSWiA, ministerstwo zgłosiło Komisji Europejskiej, jako dokument pobytowy także zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej, które wydawane jest przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców osobom objętym ochroną czasową o obywatelstwie innym niż ukraińskie.

Oznacza to, że osobie takiej umożliwia się podróżowanie na podstawie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, jako dokumentu pobytowego, bez konieczności posiadania dokumentu Diia.pl.