Nie posiadam obywatelstwa ukraińskiego, czy mogę ubiegać się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy)?

Jeśli w kraju Twojego pochodzenia obawiasz się prześladowania ze względu na Twoją rasę, religię, narodowość, etniczność bądź przynależność do prześladowanej grupy społecznej (np. osoby nieheteronormatywne) lub w razie powrotu będziesz narażony na ryzyko doznania poważnej krzywdy (np. poprzez tortury, karę śmierci, w Twoim kraju toczy się wojna, w której zabijane są osoby cywilne) możesz złożyć wniosek o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) w Polsce. 

Pamiętaj, że grożące Ci niebezpieczeństwo powinno być związane z Twoją indywidualną sytuacją, a nie ogólną sytuacją w Twoim kraju. 

W celu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową należy zgłosić się do dowolnej placówki Straży Granicznej i zadeklarować wolę ubiegania się o taką ochronę. Razem z Tobą funkcjonariusz Straży Granicznej powinien wypełnić stosowny formularz, który następnie będziesz musiał podpisać. Jeśli nie mówisz po polsku, Straż Graniczna zapewni Ci pomoc tłumacza. 

Ważne! W trakcie procedury nie będziesz mógł wykonywać pracy na terytorium RP. Dopiero jeśli decyzja nie zostanie wydana w ciągu 6 miesięcy, uzyskasz zaświadczenie, które pozwoli Ci wykonywać pracę do czasu wydania decyzji.  

Więcej informacji na temat ochrony międzynarodowej znajdziesz tutaj: https://hfhr.pl/publikacje/ja-w-procedurze-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-o-prawach-i-obowiazkach