Obywatelka Ukrainy wjechała do Polski 28 lutego przez Węgry. Czy powinna załatwiać jakieś papiery, czy ma taki sam status jak osoby, które wjechały bezpośrednio z Ukrainy do Polski?

Obecnie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obejmuje zarówno osoby, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy jak i te, które opuściły Ukrainy od 24 lutego, ale do Polski przybyły przez terytorium innego państwa. 

Osoba opisana w powyższym przypadku ma więc takie same uprawnienia jak osoby, które wjechały do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Ponieważ jej wjazd do Polski nie został zarejestrowany powinna ona złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w ciągu 90 dni od dnia wjazdu do Polski. 

UWAGA! Ustawa w dalszym ciągu przewiduje wymóg legalnego przekroczenia granicy.