Osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz koniecznością ucieczki przed konfliktem zbrojnym dużej liczby osób tam przebywających, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 462), zniesiono obowiązek odbycia 7-dniowej kwarantanny lub okazania negatywnego testu na COVID dla osób przekraczających granicę polsko-ukraińską. Rozporządzenie to weszło w życie 25 lutego 2022 r. 

Zwolnienie to zostało przedłużone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 473), które weszło w życie dnia 28 lutego 2022 r. Obecny stan prawny obowiązuje do dnia 31 marca 2022 r. i dotyczy wszystkich osób przekraczających odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2 pkt 45 Rozporządzenia z dnia 25 lutego 2022 r.).