Posiadam PESEL UKR, wyjechałam do domu na mniej niż 30 dni, przed powrotem do Polski zobaczyłam, że mój status UKR już nie obowiązuje.

Czy mogę wjechać do Polski i co zrobić, jeśli pojawią się problemy na granicy?

Należy wyjaśnić kwestie pozbawienia PESEL UKR, gdyż nawet kilkukrotne wyjazdy z Polski, jeżeli żaden wyjazd nie przekroczył okresu 1 miesiąca, nie powinny skutkować pozbawieniem PESEL UKR. W przypadku niemożności przywrócenia tego statusu przed wjazdem do Polski, istnieje możliwość uzyskania zgody komendanta placówki Straży Granicznej na ponowny wjazd do Polski. Zgoda taka jest udzielana obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie. Wydanie zgody na wjazd wydaje się uzasadnione, gdyż zbrojna agresja rosyjska ciągle trwa i jej skutki dotyczą całości terytorium Ukrainy.

Ponadto, jeżeli poprzednie pobyty  w strefie Schengen nie przekraczały 90 dni w okresie 180 dni, to w przypadku posiadania paszportu biometrycznego istnieje możliwość wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.

Po przybyciu do Polski należy udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia, że żaden wyjazd z Polski nie był dłuższy niż 1 miesiąc. 

Potwierdzenie tego powinno skutkować przywróceniem PESEL UKR.