Profil Zaufany – co to jest?

Profil zaufany jest to cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany online działa więc tak jak dokument tożsamości i ma taką moc. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Profil zaufany mogą uzyskać osoby, które posiadają PESEL. Należy najpierw wystąpić o PESEL, a w trakcie składania wniosku zaznaczyć też opcję uzyskania profilu zaufanego. Podczas zakładania profilu zaufanego na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem, który trzeba podać urzędnikowi. Kod przyjdzie też na podany we wniosku adres e-mail.

Wnioskodawca otrzyma też wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. Podczas załatwiania tych formalności trzeba również podpisać zobowiązania o tym, że nie udostępni się swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Tutaj link do oficjalnej strony rządowej na ten temat:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Jeżeli osoba posiada już PESEL, na wniosku nie zaznaczyła opcji profilu zaufanego, ale obecnie chce go wyrobić, również istnieje taka możliwość. 

Pierwszym krokiem, aby założyć Profil Zaufany jest rejestracja na stronie: http://www.pz.gov.pl/ (należy podać login, hasło oraz swoje dane).

Następnie w ciągu 14 dni należy udać się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do jednego z Punktów Potwierdzających Profil Zaufany. Punkty potwierdzające to urzędy skarbowe, oddziały NFZ, ZUS. Znaleźć swój punkt można kozystając z tego linku: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.