Przejechałam z wnukiem granicę ukraińsko-polską 25 lutego. Wnuk ma astmę. Brak kontaktu z jego rodzicami. Czy mogę decydować o jego leczeniu?

Żeby decydować o leczeniu dziecka lub innych ważnych rzeczach w jego życiu, trzeba być jego opiekunem prawnym. Opiekunem prawnym są rodzice, a gdy nie mogą sprawować opieki lub nie żyją, opiekuna prawnego ustanawia sąd opiekuńczy. Tzw. specustawa umożliwia ustanowienie przez sąd tzw. opiekuna tymczasowego dla dzieci (które spełniają warunki z ustawy), które nie są pod opieką rodziców lub innych formalnie ustanowionych opiekunów prawnych. Opiekun taki będzie miał uprawnienia zbliżone do opiekuna prawnego, będzie jednak pod kontrolą OPS lub innej jednostki samorządowej, a na część decyzji w ważniejszych sprawach dziecka będzie musiał uzyskać zgodę sądu. W pani wypadku to najlepsze rozwiązanie, także ze względu na szybkość postępowania – trwać powinno 3 dni.