Przekroczyłem granicę 15.05.22, czy 18 miesięcy legalnego pobytu liczone są od 15 maja czy od 24 lutego?

Aktualizacja: 20.06.2023

Pobyt w Polsce obywatela Ukrainy, który przybył od dnia 24 lutego 2022 r. na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r. uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., nawet jeśli wjazd do Polski nastąpił później.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z nowelizacją specustawy, za legalny uznaje się pobyt obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związk z działaniami wojennymi w Ukrainie do dnia 4 marca 2024 r.