Przychodnia odmawia przyjęcia osoby, która przyjechała z Ukrainy, z powodu braku pieczątki z punktu recepcyjnego

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie konieczne jest ustalenie czy dana osoba jest objęta ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy czy też ochroną czasową. W tym celu zobacz pkt 1 i 13 naszego poradnika Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy z mocy prawa przysługuje Ci opieka zdrowotna na podobnych zasadach jak obywatelom RP. Oznacza to, że zgodnie z prawem nie musisz spełniać dodatkowych warunków np. odpowiedniego stempla w paszporcie. 

Wynika to wprost z art. 37 ust. 1 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

W praktyce jednak przychodnie mogą wymagać potwierdzenia przekroczenia granicy w tym terminie lub numeru PESEL z odpowiednią adnotacją. 

Jeśli z jakiś powodów mimo spełnienia warunków wymienionych w ustawie nie możesz uzyskać numeru PESEL z odpowiednią adnotacją i masz problem z otrzymaniem opieki zdrowotnej zgłoś się do nas lub innej organizacji świadczącej pomoc prawną. 

Warto również pamiętać, że podmioty prywatne w geście solidarności podjęły się świadczenia nieodpłatnej pomocy medycznej na rzecz osób z Ukrainy (przykładowo: https://medycynaprywatna.pl/grupa-lux-med-z-pakietem-pomoc-dla-ukrainy/)

Jeśli nie jesteś objęty tą ustawą, ale obejmuje Cię ochrona czasowa wówczas również przysługuje Ci opieka zdrowotna jednak w bardziej ograniczonym zakresie. Za jej zapewnienie odpowiedzialny jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców i to tam powinieneś się zgłosić w celu uzyskania pomocy medycznej (ul. Taborowa 33 w Warszawie).