Przyjechałem z Ukrainy w kwietniu, znalazłam pracę. Czy mogę teraz w sierpniu złożyć wniosek o pobyt czasowy i pracę?

Pobyt czasowy regulowany jest w ustawie o cudzoziemcach. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa) stanowi ustawę szczególną do ustawy o cudzoziemcach. Oznacza to, że przepisy specustawy mają pierwszeństwo w stosunku do przepisów z ustawy o cudzoziemcach.

Osoby objęte regulacjami specustawy (obywatele Ukrainy uciekający przed wojną) powinny złożyć wniosek o pobyt czasowy w terminie wskazanym w specustawie tj. dopiero po upływie 9 miesięcy.

Warto pamiętać, że osoby, które wjechały na terytorium Polski przed 24.02.2022 nie są objęte specustawą wobec czego mogą aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy w dowolnym momencie.