Świadczenia dla obywateli i obywatelek Ukrainy – broszura

Prezentujemy broszurę, w której opisaliśmy świadczenia pieniężne przysługujące osobom, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego w związku z wojną. 

W broszurze znajdują się informacje dot. jednorazowych świadczeń pieniężnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia wychowawczego  (tzw. 500+), zasiłków pielęgnacyjnych (dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz os. starszych po 75 roku życia), świadczeń pielęgnacyjnych (dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci).

Opisując każde ze świadczeń zadaliśmy sobie pytania:

·         Ile wynosi świadczenie?

·         Komu przysługuje?

·         Kiedy i gdzie się po nie zgłosić oraz jak złożyć wniosek?

·         Gdzie znaleźć potwierdzenie czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony?

·         Co zrobić, gdy spełniamy kryteria świadczenia, a nasz wniosek został odrzucony – jak się odwołać?

·         Kiedy powinna nastąpić wypłata świadczeń?

·         Co zrobić, gdy zmienia się nasza sytuacja życiowa i wiemy, że nie spełniamy już kryteriów świadczenia, które zostało nam wcześniej przyznane?

Broszurę możesz przeczytać i pobrać: TUTAJ.

Broszura została przygotowana w ramach projektu finansowanego przez UNHCR.