Uciekający z Ukrainy mają  prawo ponownego wjazdu do Polski

Według przekazywanych nam informacji, Straż Graniczna odmawia ponownego wjazdu na terytorium RP niektórym obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., zostali objęci ochroną czasową, a następnie opuścili terytorium naszego kraju. Odmowy Straży Granicznej dotyczyły osób, które przekroczyły okres 90 dni pobytu w strefie Schengen, a więc tych, które posługują się paszportami biometrycznymi i korzystają z ruchu bezwizowego. Według dotychczasowej interpretacji Straży Granicznej, przekroczenie okresu 90 dni powodowało, że obywatele i obywatelki Ukrainy tracili prawo do wjazdu do Polski bez dodatkowych dokumentów uprawniających do wjazdu.


W sprawie tej wydaliśmy stanowisko, w którym zdecydowanie sprzeciwiamy się opisanej interpretacji i apelujemy o wpuszczanie do Polski każdej osoby, która ucieka z Ukrainy przed wojną. Nasza stanowisko podzieliło w ostatnich dniach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi Ministerstwa do posłanki Hanny Gill- Piątek czytamy:


Obywatele Ukrainy, którzy zadeklarowali w jakimkolwiek momencie ewakuację z Ukrainy mogą, w okresie 18 miesięcy od 24 lutego br. swobodnie wyjeżdżać z Polski i każdy ich wjazd w tym czasie będzie legalny, niezależnie od innych, posiadanych uprawnień, w tym wynikających z ruchu bezwizowego czy posiadanej wizy.

Także osoby, które wyjechały z Polski na dłużej niż 1 miesiąc, powinny – zdaniem MSWiA- zostać wpuszczone z powrotem do Polski, o ile wjeżdżają na nasze terytorium w związku z wojną w Ukrainie.

Przeczytaj list Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Przeczytaj stanowisko Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

UWAGA:


Ostateczną decyzję dotyczącą wjazdu podejmuje straż graniczna. Dopóki sytuacja nie jest jednoznaczna sugerujemy kontakt bezpośrednio z nimi: zdsc.kg@strazgraniczna.pl,+48 82 568 51 19.