Uciekłam z Ukrainy, jestem w zaawansowanej ciąży. Co z porodem i opieką okołoporodową?

Uchodźcy z Ukrainy* są uprawnieni do korzystania z opieki medycznej w Polsce na analogicznych zasadach, które przysługują ubezpieczonym. Oznacza to, że uchodźczyni w ciąży, która zgłosi się na poród do publicznego szpitala, zostanie przyjęta i zostanie jej zapewniona darmowa pomoc okołoporodowa. Prawo do świadczeń obejmuje także urodzone w Polsce dziecko uchodźczyni. Warunkiem będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość*. Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych odbywa się dodatkowo na podstawie jednego z poniższych dokumentów:
specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy, e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej), wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL).

Przydatne strony:
Strona Fundacji Rodzić po ludzku, która działa na rzecz kobiet rodzących. Można tam znaleźć informacje w języku ukraińskim (m.in. plan porodu): https://gdzierodzic.info/plan-porodu-ua/


Warto śledzić również fanpage fundacji Rodzić po Ludzku, ponieważ zgłaszają się tam położne i lekarze oferujący nieodpłatną pomoc ciężarnym uchodźczyniom: https://rodzicpoludzku.pl/aktualnosci/baza-poloznych-i-lekarzy-dla-kobiet-z-ukrainy/

Lista lekarzy prowadzących prywatne gabinety, którzy nie pobierają opłat od uchodźców z Ukrainy: https://www.znanylekarz.pl/dla-ukrainy
Infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.

*których obejmują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
** Z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.
*** przykładowe dokumenty potwierdzające tożsamość: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, akt urodzenia.