Umowa użyczenia – co to jest (plus wzór).

Na podstawie tej umowy, dający (najczęściej jest nim właściciel rzeczy, ale nie jest to konieczne) oddaje ją drugiej osobie do jej używania (korzystania z niej), bez konieczności zapłaty.

Stronami tej umowy są: osoba, która pozwala na bezpłatne używanie konkretnej rzeczy i osoba, która przyjmuje tę rzecz do bezpłatnego używania.

W umowie należy precyzyjnie wskazać rzecz, która jest przedmiotem użyczenia. Może to być rzecz ruchoma np. samochód, ale też nieruchomość, np. mieszkanie. 

W umowie warto zaznaczyć, w jakim stanie znajduje się używana rzecz (i np. zrobić jej zdjęcia, zwłaszcza jeśli ma jakieś mankamenty/wady/ślady dotychczasowego używania), tak aby uniknąć przy jej zwrocie niejasności.

Warto pamiętać, że zgodnie z umową użyczenia to na biorącym w użycie spoczywa ciężar kosztów utrzymania tej rzeczy.

Umowa ta może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

W określonych przypadkach użyczający ma prawo domagać się zwrotu przedmiotu użyczenia, niezależnie od okresu obowiązywania umowy użyczenia:

● Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,

● jeżeli biorący powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności,

● jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy,

Aby umowa umowa użyczenia była ważna, konieczne jest wydanie rzeczy biorącemu.