W jaki sposób przekroczyć granicę z dzieckiem?

Jeśli chcesz przekroczyć granicę z dzieckiem, weź paszport dziecka lub jego inny dokument tożsamości. Jeśli dziecko nie posiada takiego dokumentu, postaraj się zabrać ze sobą przynajmniej akt urodzenia dziecka.

Jeśli dziecko przekracza granicę z osobą, która nie jest jego rodzicem, należy posiadać przy sobie zgodę rodzica na wyjazd dziecka z Ukrainy pod opieką wskazanej osoby. Najlepiej jeśli zgoda zostałaby notarialnie poświadczona, jednak jeśli nie ma takiej możliwości warto mieć przy sobie przynajmniej pisemne upoważnienie rodzica. Wzór takiego upoważnienia możesz pobrać tutaj. Jeśli ktoś z rodziny czeka na terytorium Polski niech koniecznie zasygnalizuje to polskiej Straży Granicznej. Jeżeli granicę przekracza jeden z rodziców i ma taką możliwość, dobrze aby zabrał ze sobą zgodę drugiego rodzica wyrażoną na piśmie. W przypadku braku możliwości podpisania takiego dokumentu, należy ustnie wyjaśnić podczas kontroli granicznej sytuację.