W jaki sposób przekroczyć granicę ze zwierzęciem?

Od 25 lipca 2022 r. Polska zmieniła obowiązujące na zasadach tymczasowych procedury odnośnie wwozu zwierząt domowych z Ukrainy. Według obowiązujących obecnie zasad właściciele kotów, psów i fretek muszą zapewnić, aby przy przekraczaniu granicy zwierzę:

  • posiadało możliwość identyfikacji przez mikroczipa;
  • posiadało ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, wykonane nie wcześniej niż w dniu mikroczipowania;
  • posiadało ważny paszport według wzoru europejskiego, wydany przez instytucje weterynaryjne Państwowej Służby Produkcyjno-Konsumenckiej Ukrainy i potwierdzający szczepienie oraz zaczipowanie zwięrzęcia

Jednocześnie, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, polskie służby celne i weterynaryjne na granicy nie będą wymagać od ukraińskich właścicieli zwierząt domowych przedstawienia:

  • zaświadczenia o stanie zdrowia zwierzęcia;
  • wyniki badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Szczegółowe zasady odnośnie nowych zasad przekraczania granicy znajdują się tutaj: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/nowe-uproszczone-zasady-wjazdu-osob-przemieszczajacych-sie-z-ukrainy-ze-zwierzetami-domowymi