W jaki sposób ukraiński lekarz może rozpocząć pracę w Polsce (jako lekarz)?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje specjalne ułatwienia dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy. Ułatwienia te dotyczą tylko:
– obywateli Ukrainy,
– którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (czyli w Ukrainie, ale także w innych państwach spoza UE).
Z ułatwień nie będą mogli zatem skorzystać lekarze i lekarze dentyści będący obywatelami państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy.


Obywatele Ukrainy mający kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty uzyskane poza UE będą mogli, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 28 miesięcy, otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz mieć przyznane warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce.
Obywatel Ukrainy będzie mógł otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, jeśli:
– ma pełną zdolność do czynności prawnych;
– jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
– wykazuje nienaganną postawę etyczną i
– posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dokumenty te nie wymagają zalegalizowania ani apostille.


By uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty w Polsce, obywatel Ukrainy spełniający powyższe warunki będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Zdrowia.
Przyznane prawo wykonywania zawodu umożliwia pracę wyłącznie w podmiocie leczniczym. Po podjęciu takiej pracy obywatel Ukrainy będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie Ministra Zdrowia w terminie 7 dni.

Obywatele Ukrainy, którzy począwszy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski i przedstawili kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów lub tytuł specjalisty mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.