Wjechałam do Polski na podstawie ruchu bezwizowego z Ukrainy po 24.02. Nie wystąpiłam o numer PESEL. Czy muszę wyjechać zanim skończy się 90 dni pobytu?

Obywatele Ukrainy, którzy wyjechali z Ukrainy do Polski po 24.02.22 r. są objęci ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Fakt zgłoszenia się lub nie po numer PESEL nie zmienia tego faktu.

Tutaj informacje na temat  praw i obowiązków z tym związanych: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/

Oznacza to, że pobyt takiej osoby jest automatycznie przedłużony do 30 czerwca 2024 r.  i może być w późniejszym terminie przedłużony ponownie.

Jeżeli jednak obywatel Ukrainy, który przybył do Polski 24.02.2022 roku lub po tym dniu nie ma pieczątki w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski powinien w ciągu 30 dni od przybycia do Polski złożyć wniosek o numer PESEL – aby wykazać prawo do legalnego pobytu.

Należy też pamiętać, że po upływie ruchu bezwizowego nie jest możliwe legalne podróżowanie do innych krajów  (o ile nie wystąpi się o wizę lub upewni, że dany kraj stosuje w obecnej sytuacji szczególne przepisy).