Wjechałam z UA do Polski  w styczniu 22 na wizie pracowniczej, która była ważna do kwietnia 22. Jak mogę przedłużyć pobyt w Polsce?

Aktualizacja: 02.02.2023

Jeżeli wiza jest wizą krajową to legalność pobytu na jej podstawie została przedłużona na podstawie przepisów związanych z epidemią COVID-19. Zgodnie z nowelizacją specustawy z dniem 24 sierpnia 2023 r. uchyleniu ulegnie przepis regulujący podstawę przedłużonych pobytów w oparciu o ustawę Covidową. Oznacza to konieczność uregulowania swojego statusu pobytowego- konieczność złożenia wniosku o pobyt czasowy- do tego czasu.

Ponadto, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie pobyt obywatela Ukrainy na podstawie wizy krajowej, który rozpoczął się przed 24.02.22, a dopuszczalny termin pobytu na podstawie tej wizy upłynął po 24.02.22 ulega przedłużeniu do 24 sierpnia 2023 r.

Jak już zauważono w celu dalszej legalizacji pobytu należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w RP tj. do dnia 24 sierpnia 2023 r.