Wjechałam z UA do Polski  w styczniu 22 na wizie pracowniczej, która była ważna do kwietnia 22. Jak mogę przedłużyć pobyt w Polsce?

Jeżeli wiza jest wizą krajową to legalność pobytu na jej podstawie została przedłużona na podstawie przepisów związanych z epidemią COVID-19. Przedłużenie to trwa do 30 dni po dniu odwołania  zagrożenia epidemicznego (który wciąż trwa).

Ponadto, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie pobyt obywatela Ukrainy na podstawie wizy krajowej, który rozpoczął się przed 24.02.22, a dopuszczalny termin pobytu na podstawie tej wizy upłynął po 24.02.22 ulega przedłużeniu do 31.12.2022 r.

Oznacza to, że jeśli przed 31.12.2022 r. zostanie odwołany stan epidemii i/lub zagrożenia epidemicznego to wciąż będzie można przebywać w Polsce legalnie na podstawie tego drugiego przedłużenia z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W celu dalszej legalizacji pobytu należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w RP.