Zgodziłem się udostępnić mieszkanie dla matek z dziećmi z Ukrainy na określony czas. Jaką umowę z nimi podpisać i na jak długo, żeby była wiążąca.

Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez właścicieli mieszkań w celu zabezpieczenia ewentualnej eksmisji jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Jest jednak możliwe, że osoby uciekające z Ukrainy nie będą w stanie takiej umowy podpisać np. z powodu braku dokumentów czy możliwości wskazania alternatywnego miejsca zamieszkania. Jeżeli udostępniono lokal nieodpłatnie, można podpisać umowę użyczenia. Długość umowy zależy od woli stron.