Akt notarialny ze zgodą rodzica na sprawowanie opieki nad dzieckiem, a opieka prawna.

Akt notarialny, który potwierdza podpis rodzica pod zgodą na faktyczną opiekę nad dzieckiem może pomóc w przejściu przez granicę z nie swoim dzieckiem oraz zamieszkaniu w nim wspólnie na terenie Polski. Notariusz potwierdza jedynie delegowanie sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem w formie oświadczenia. Jednak w świetle przepisów polskich taki dokument nie pozwala podejmować żadnych decyzji w sprawach istotnych dla dziecka, takich jak leczenie, wyjazd na wycieczkę, badanie psychologiczne, forma kształcenia itd. W Polsce taką opiekę (opiekę prawną) mogą sprawować jedynie rodzice, bądź ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Nie mają oni prawa delegować swoich praw i obowiązków innym osobom. W określonych specustawą przypadkach, wobec dzieci ukraińskich, które przekroczyły bezpośrednio granicę polską z Ukrainy od 24 lutego, można ustanowić tzw. opiekuna tymczasowego, który ma uprawnienia podobne do opiekuna prawnego z przepisów ogólnych prawa rodzinnego. Na pewno taki dokument pomoże sądowi podjąć decyzję o ustanowieniu opiekunem osobę, która się nim posługuje.