Obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy dla kierowców świadczących odpłatnie przewóz osób

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw”, od dnia 17 czerwca 2024 r. (dzień wejścia w życie przepisów), wszyscy kierowcy świadczący odpłatnie przewóz osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. 

Osoby świadczące odpłatnie przewóz osób to: kierowcy taksówek, Uberów, Boltów. 

Określenie „osoby świadczące przewóz osób” jest dość szerokie ponieważ obejmuje zarówno pracowników jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (czyli będące dla siebie jednocześnie pracodawcą i pracownikiem). 

Nawet jeśli kierowca jest pracownikiem to jego pracodawca ma obowiązek zweryfikować czy kierowca posiada polskie prawo jazdy.

Zmiana ta wynika ze zmiany treści art. 39a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, z którego wynika, że osoby zajmujące się odpłatnym przewozem osób muszą posiadać uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym stwierdzone w wydanym w kraju (Polsce) prawem jazdy (art. 5c ust. 1 w zw. z art. 39a ustawy o transporcie drogowym).

Więcej informacji na temat wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie, znajduje się pod tym linkiem.