Dokumenty dzieci w Diia.pl

Od 5 marca 2023 r. uchodźcy z Ukrainy posługujący się aplikacją Diia.pl będą mogli skorzystać z możliwości dopisania danych swojego dziecka. Jest to istotna zmiana zwiększająca bezpieczeństwo i ułatwiająca pobyt obywateli Ukrainy objętych w Polsce ochroną tymczasową. Dotychczas możliwość korzystania z Diia.pl ograniczona była dla osób, które ukończyły 13 rok życia. W obecnym stanie prawnym rodzice będą mogli dopisywać dane dzieci do swojego konta w aplikacji, co pozwoli na sprawne potwierdzanie ich tożsamości i statusu.

Przypominamy, że Diia.pl jest elektronicznym dokumentem pobytowym dla uchodźców z Ukrainy, umożliwia cudzoziemcom  potwierdzenie swoich najważniejszych danych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. Diia.pl daje możliwość bezpiecznego wyświetlania danych osobowych, potwierdzenia tożsamości oraz korzystania z praw przewidzianych przez polskie prawo. Wraz z ważnym dokumentem podróży Diia.pl uprawnia do przekroczenia granicy i stanowi dowdów potwierdzający fakt korzystania przez cudzoziemca z ochrony tymczasowej w Polsce.

Z usługi Diia.pl mogą korzystać osoby objęte ochroną tymczasową w Polsce na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które uzyskały nr PESEL-UKR.

Aby skorzystać z usługi Diia.pl, wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel i pobrać elektroniczny dokument Diia, który potwierdzi ważne informacje. Proces uwierzytelnienia odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego. W zakładce „Dzieci” można wybrać dane dziecka, dla którego chce się pobrać dokument. Po zaznaczeniu oświadczeń w aplikacji, pojawi się cyfrowa wersja dokumentu potwierdzającego dane dziecka.

Aby skorzystać z usługi Diia.pl w przypadku dzieci, spełnione muszą być pewne warunki. Dane dzieci użytkownika będą dostępne i możliwe do wpisania, jeśli:

– dziecko posiada w rejestrze status UKR,

– posiada zarejestrowany wniosek o nadanie numeru PESEL związany z konfliktem na Ukrainie (wraz ze zdjęciem),

–  jest powiązane z numerem PESEL użytkownika (tylko rodzic, którego PESEL jest związany z rekordem dziecka, będzie miał dostęp do danych dziecka),

– dziecko jest osobą niepełnoletnią.