Czy można anulować lub zrezygnować z numeru PESEL?

W przepisach ustawy o ewidencji ludności, która reguluje zasady dotyczące numeru PESEL, wskazano zakaz usuwania danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL.

 Natomiast przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w których mogłyby ewentualnie znaleźć się przepisy wyłączające taki zakaz, nie przewidują możliwości usunięcia czy anulowania numeru PESEL.