Jak wyglądają formalności związane z pochówkiem osoby zmarłej w Polsce, która wyjechała z Ukrainy po 24.02.2022

Przede wszystkim należy pamiętać, to od rodziny zmarłej osoby zależy, gdzie ma ona zostać pochowana.

Należy też wskazać, że transport zwłok do innego kraju jest niezwykle kosztowny.

System wsparcia do obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym nie przewiduje pokrycia kosztów pochówku w Polsce czy też transportu zwłok na Ukrainę.

Pełen zakres informacji dotyczących wsparcia po śmierci osoby bliskiej znajduje się pod linkiem:https://ukraina.interwencjaprawna.pl/czy-rodzinie-ktorej-bliska-osoba-zmarla-na-terytorium-polski-w-trakcie-ucieczki-przed-wojna-w-ukrainie-gdzie-zostawili-caly-swoj-dobytek-przysluguje-jakas-zapomoga-z-opieki-spolecznej-czy-to-na-nie/

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na zaspokojenie jakiejś niezbędnej potrzeby życiowej, może być również przeznaczony na pokrycie kosztów pogrzebu. Jest on przyznawany osobie nieposiadającej dochodów, a przyznawany jest na wniosek w gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Należy zauważyć, że w przypadku osób, które przed śmiercią złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (a także korzystały z pomocy socjalnej) to osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie większej jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794). 

Jeżeli pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą, zasiłek pogrzebowy obejmuje wyłącznie zwrot kosztów transportu zwłok do granicy.