Czy można po przekroczeniu granicy kierować się dalej na Zachód nie mając wizy?

Co do zasady jeśli chcesz udać się na terytorium innego państwa powinnaś skontaktować się z odpowiednią ambasadą kraju, do którego chcesz wjechać celem uzyskania wizy. Zgoda Komendanta SG na 15 dni nie daje Ci prawa podróżować po innych krajach UE.

Jeśli jednak wjechałeś(aś) do Polski na wizie/zezwoleniu na pobyt/ruchu bezwizowym (Ukraina), to możesz udać się do innych państw Unii Europejskiej na 90 dni.

Jeśli złożysz następnie wniosek o ochronę międzynarodową w innym kraju UE według prawa Unii Europejskiej inny kraj może co do zasady odesłać Cię z powrotem do Polski, aby tutaj był rozpoznany Twój wniosek o azyl. Nie dotyczy to jednak osób, które przebywają na pobycie w ruchu bezwizowym. Wnioski takich osób powinny byc rozpoznawane w kraju, w którym wniosek został złożony. Istnieją jeszcze inne wyjątki, np. jeśli posiadasz w tym kraju najbliższą rodzinę lub przemawiają za tym względy humanitarne. Nie wiemy jaka będzie praktyka państw Unii Europejskiej w obecnej sytuacji.