Jakie formalności musi spełnić osoba która uciekła z Ukrainy najpierw do innego kraju UE a potem po kilku m-cach do Polski?

Z możliwości skorzystania z dobrodziejstwa ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) mają prawo obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., przy czym wjazd do Polski nie musiał nastąpić bezpośrednio z Ukrainy. 

Z dniem 28 stycznia 2023 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z którymi nie przyznaje się ochrony czasowej tym obywatelom Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy. Tym samym pobyt tych osób na terytorium RP nie może zostać uznany za legalny na mocy specustawy.

Istnieje system wymiany informacji pomiędzy krajami UE o osobach korzystających z ochrony czasowej w danym państwie, zatem wyłącznie pod warunkiem zaprzestania korzystania z ochrony czasowej w innym państwie UE (czy jest to możliwe i w jaki sposób należy ustalać w organach danego państwa) będzie można skorzystać z ochrony czasowej w Polsce. Należy przy tym pamiętać, że objęcie obywatela Ukrainy ochroną czasową w Polsce możliwe jest w przypadku gdy obywatel Ukrainy łącznie spełni następujące wymogi: przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy (choćby nie bezpośrednio) w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku ustalenia, że obywatel Ukrainy ma możliwość wjazdu na terytorium RP i zostanie w Polsce objęty ochroną czasową, jedną z kluczowych formalności do wypełnienia po stronie cudzoziemca jest uzyskanie numeru PESEL UKR w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.