Jestem z Ukrainy. Przekraczając granicę nie dostałem  pieczątki w paszporcie – czy przed udaniem się po PESEL muszę  dostać u straży granicznej zaświadczenie o dacie przekroczenia granicy?

Jeśli Twój wjazd do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną podczas kontroli granicznej powinieneś  udać się do dowolnego organu gminy i złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w ciągu 30  dni od dnia wjazdu. Składając ten wniosek będziesz mógł wnieść również o zarejestrowanie swojego pobytu.