Jestem z Ukrainy. Przekraczając granicę nie dostałem  pieczątki w paszporcie – czy przed udaniem się po PESEL muszę  dostać u straży granicznej zaświadczenie o dacie przekroczenia granicy?

Aktualizacja: 01.02.2023

Jeśli Twój wjazd do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną podczas kontroli granicznej powinieneś  udać się do dowolnego organu gminy i złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w ciągu 30  dni od dnia wjazdu. Składając ten wniosek będziesz mógł wnieść również o zarejestrowanie swojego pobytu. 

Organ gminy powinien wydać potwierdzenie złożenia wniosku. Wskazany termin złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL obowiązuje od dnia następnego po jej podpisaniu, tj. od dnia 28.01.2023 r., przy czym należy wskazać, że osoby, które przekroczyły granicę Polski przed dniem w życie nowelizacji będą miały obowiązek złożenia wniosku o nadanie numer PESEL w terminie 30 dnia od dnia jej wejścia w życie.