Jestem z Uzbekistanu, posiadam pobyt stały w Ukrainie. Mąż jest obywatelem UA i przebywa w Niemczech. Czy mogę przyjechać do Polski i jechać dalej do Niemiec do męża?

Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE, decyzja ta ma zastosowanie do członków rodzin ob. Ukrainy tj. małżonków oraz małoletnich dzieci.

Jeżeli więc przebywa Pani na Ukrainie i musiała ją Pani opuścić z uwagi na konflikt zbrojny to tak, będzie Pani mogła przekroczyć granicę RP i udać się do Niemiec, żeby tam skorzystać z ochrony czasowej. Warto aby miała Pani ze sobą akt małżeństwa podczas przekraczania granicy oraz kopię dokumentu potwierdzającego, że Pani mąż będący obywatelem Ukrainy posiada prawo pobytu w Niemczech.